Dawid

Dawid

Dawid był synem Jessego z Betlejem. Od dzieciństwa pracował jako pasterz owiec. Pan Bóg wybrał go jednak na króla Izraelitów. Objął tron dopiero po śmierci Saula, pierwszego króla izraelskiego, który z zazdrości wielokrotnie chciał Dawida pozbawić życia. Już jako młodzieniec Dawid wsławił się odwagą, kiedy z pomocą Bożą pokonał groźnego Goliata, żołnierza wrogich Filistynów. Brał udział w wielu walkach i zawsze zwyciężał, dzięki czemu królestwo Izraela stawało się coraz silniejsze.

Pan Bóg obiecał Dawidowi, że jeden z Jego potomków będzie królował na wieki. Była to zapowiedź przyjścia na świat Mesjasza, Zbawiciela, którym jest Jezus Chrystus.

Już jako potężny i sławny król, Dawid dopuścił się wielkiego grzechu. Chciał się ożenić z żoną jednego ze swoich żołnierzy, Uriasza, dlatego chcąc się go pozbyć, podstępnie skazał go na śmierć. Żałował potem za swój grzech, a Pan Bóg okazał mu miłosierdzie.

Dawid był poetą i muzykiem, ułożył wiele pięknych modlitw, które nazywamy psalmami.

  • Noe
  • Multimedia.
  • Kolorowanki
  • Dla rodziców

© B.HERO 2010-2019

Projekt i wykonanie: Rhema Group