Maryja

Maryja pochodziła z Nazaretu, małej miejscowości położonej w Galilei. Postanowiła wyjść za mąż za Józefa, cieślę z tej samej miejscowości. Nim wprowadziła się do jego domu, spotkało Ją coś niezwykłego, co zaważyło na całym Jej życiu. Bóg przez swojego posłańca, anioła Gabriela, zaproponował Jej, aby została matką Syna Bożego, Jezusa, który jest obiecanym Zbawicielem świata. Ta propozycja bardzo zaskoczyła Maryję, ale zgodziła się na nią, gdyż bardzo kochała Boga i chciała być Mu posłuszna. Wtedy Duch Święty sprawił, że począł się w Niej Jezus. Józef, mąż Maryi, też był bardzo zaskoczony tą sytuacją. Z początku myślał, że Maryja go zdradziła, ale anioł wyjaśnił mu, co się stało.

Kiedy Jezus miał się już narodzić, Józef musiał pójść do Betlejem, do miasta swoich przodków, bo cesarz rzymski kazał przeprowadzić spis ludności w swoim cesarstwie. Maryja poszła z Józefem, dlatego Jezus narodził się w Betlejem. Pan Bóg różnym ludziom objawiał tę radosną nowinę, że przyszedł na świat Zbawiciel i nowy król Izraela. Kiedy dowiedział się o tym król Herod, przestraszył się, że wkrótce zostanie pozbawiony tronu. Dlatego kazał zabić wszystkich chłopców w Betlejem. Maryja z Józefem i małym Jezusem musieli uciekać aż do Egiptu, skąd wrócili dopiero po śmierci Heroda.

Święta Rodzina zamieszkała w Nazarecie. Jezus nauczył się rzemiosła swojego przybranego ojca, św. Józefa. Kiedy Jezus dorósł, opuścił Nazaret i stał się wędrownym nauczycielem. Czynił wiele cudów i głosił królestwo Boże. Maryja pilnie obserwowała działalność swojego Syna i często się z Nim widywała. Lubiła słuchać Jego nauki i ciągle pamiętała, co o Jezusie mówił Jej anioł i wielu ludzi, którym Pan Bóg objawił, kim jest Jej Syn. Czasem martwiła się o Jezusa, bo wielu ludzi chciało się Go pozbyć.

Najtrudniejsza była dla Maryi męka Jezusa i Jego śmierć. Cierpiała razem z Nim, ale wierzyła, że On zmartwychwstanie. I tak się stało. Kiedy Jezus umierał, poprosił Maryję, by przyjęła za swojego syna Jana, resztę apostołów i wszystkich chrześcijan. Dlatego Maryja zamieszkała z Janem Apostołem i do końca życia była najważniejszym świadkiem Jezusa i Jego misji zbawienia świata. Pan Bóg zabrał Maryję z ciałem i duszą do nieba, skąd jako Królowa dalej opiekuje się wszystkimi chrześcijanami.

  • Noe
  • Multimedia.
  • Kolorowanki
  • Dla rodziców

© B.HERO 2010-2019

Projekt i wykonanie: Rhema Group