Noe

Noe

Noe był sprawiedliwym i uczciwym człowiekiem. Żył w wielkiej przyjaźni z Panem Bogiem. Inni ludzie popełniali jednak wiele zła, dlatego Pan Bóg postanowił ich ukarać, zsyłając na ziemię ogromną powódź. Chciał jednak ocalić Noego jego rodzinę, dlatego polecił mu zbudować arkę z drewna.

Pan Bóg rozkazał Noemu wprowadzić do arki całą jego rodzinę, a także po jednej parze wszystkich zwierząt. Noe zabrał ze sobą także żywność. Potem przez wiele dni padały deszcze, które zalały ziemię wodą. Kiedy deszcze przestały już padać i woda wyschła na ziemi, Pan Bóg powiedział Noemu, aby wyszedł z arki wraz z całą rodziną i wszystkimi zwierzętami. Pan Bóg pobłogosławił Noego, a na znak zgody z ludźmi ułożył na niebie piękną tęczę. Już nigdy wody potopu nie zaleją całej ziemi.

W opowiadaniu o potopie poznajemy Pana Boga, którego bardzo obraża złe postępowanie ludzi. Ponadto zło szkodzi człowiekowi, najwspanialszemu dziełu Pana Boga, i burzy porządek w świecie, który On stworzył. Dlatego Pan Bóg chce zniszczyć zło i ocalić dobro. W czasie potopu Pan Bóg zmył ze świata zło wodami wielkiej powodzi. Wody te są symbolem naszego chrztu, który obmył nas z grzechu pierworodnego. Dobry Pan Bóg uratował sprawiedliwego, czyli świętego Noego i jego rodzinę, a także wszystkie gatunki zwierząt. Kiedy im błogosławił, wypowiedział te same słowa, które kiedyś skierował do pierwszych ludzi w raju. Oznacza to, że za każdym razem, kiedy Pan Bóg niszczy zło i odpuszcza nam grzechy, daje nam nową szansę, nowy początek naszej historii.

W opowiadaniu o potopie poznajemy Pana Boga, którego bardzo obraża złe postępowanie ludzi. Ponadto zło szkodzi człowiekowi, najwspanialszemu dziełu Pana Boga, i burzy porządek w świecie, który On stworzył. Dlatego Pan Bóg chce zniszczyć zło i ocalić dobro. W czasie potopu Pan Bóg zmył ze świata zło wodami wielkiej powodzi. Wody te są symbolem naszego chrztu, który obmył nas z grzechu pierworodnego. Dobry Pan Bóg uratował sprawiedliwego, czyli świętego Noego i jego rodzinę, a także wszystkie gatunki zwierząt. Kiedy im błogosławił, wypowiedział te same słowa, które kiedyś skierował do pierwszych ludzi w raju. Oznacza to, że za każdym razem, kiedy Pan Bóg niszczy zło i odpuszcza nam grzechy, daje nam nową szansę, nowy początek naszej historii.
  • Noe
  • Multimedia.
  • Kolorowanki
  • Dla rodziców

© B.HERO 2010-2019

Projekt i wykonanie: Rhema Group